Kto sme?

#MYz90301 sa snažíme prichádzať s dobrými, ale hlavne ľahko realizovateľnými myšlienkami, ktoré zlepšia alebo spríjemnia život každému obyvateľovi NÁŠHO mesta. To, že či sa budú dať aj zrealizovať, záleží na zložení budúceho mestského zastupiteľstva. Veríme, že po úspešných voľbách v ňom budeme spoločne presadzovať zmeny v prospech občanov mesta. Nie sme žiadne občianske združenie, sme len dobrý team mladých Senčanov s rovnakou víziou… Lebo MY SME „MESTO SENEC POZITÍV“ ! 🙂

Team kandidátov #Myz90301 tvorí:
– Vo volebnom obvode č. 1: Pavol KVÁL (18), Matej VARGA (40).
– Vo volebnom obvode č. 2: Peter FERANC (9), Juraj GUBÁNI (11), Martin MATÚŠ (15), Tomáš MÓKOŠ (18), Richard PAUER (21)

9  

Feranc Peter

 

903 01 peťo small box


Volám sa Peter Feranc a mám 28 rokov. Som milujúci otec, cieľavedomý podnikateľ a zodpovedný človek, ktorý má fantáziu, nápady a odhodlanie ich realizovať.
Nakoľko mi na meste v ktorom žijeme záleží, rozhodol som sa, že v komunálnych voľbách, ktoré nás čakajú v novembri, sa budem uchádzať o Vaše hlasy ako kandidát na poslanca MsZ mesta Senec.

Som názoru, že mestské zastupiteľstvo by malo byť tvorené z poslancov každej vekovej kategórie, pretože na riešenia sa treba pozerať zo všetkých strán. Rád by som sa podelil o svoje vedomosti, skúsenosti a zdravý úsudok.

11  

Gubáni Juraj

 

903 01 juraj small box


Deň 10.11.2018 bude pre Senec veľmi dôležitý a ja chcem byť opäť pri tom! Je to moja občianska povinnosť, ale aj určitý patriotizmus. Nebolo to ľahké rozhodnutie, lebo sa budem o priazeň voličov uchádzať už tretíkrát a veľa vecí ešte nie je dokončených… Preto CHCEM, aby NAŠE MESTO zostalo NÁM VŠETKÝM, a aby sa v ňom nevytvárala zbytočná negatívna energia a nedelilo sa na dobrých a zlých. Chcel by som pokračovať v začatej práci a prajem si lepšiu SPOLUprácu všetkých v mestskom zastupiteľstve /MsZ/ v prospech občanov Senca. Senec si to zaslúži a i keď viem, že tu nie je všetko najlepšie, je to mesto, ktoré milujem, v ktorom som vyrastal a z ktorého chcem …

18  

Kvál Pavol

 

903 01 palo small box


Volám sa Pavol Kvál, mám 35 rokov, od narodenia žijem v Senci a po maturite na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci, som bol promovaný na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako stavebný inžinier. So svojou manželkou a dvomi deťmi stále bývam v Senci a vediem stavebnú spoločnosť, ktorá zamestnáva takmer 30 ľudí zo Senca a okolia.

Rozhodol som sa kandidovať za poslanca MsZ v Senci, lebo mám pocit, že viac ako kedykoľvek v minulosti je potrebné, aby nás zastupovali ľudia, ktorí k tomuto mestu a ľuďom čo ho budovali majú pozitívny vzťah, rešpekt, úctu a majú ho radi aj s nedostatkami…

15  

Matúš Martin

 

903 01 tuške small box


Volám sa Martin Matúš, mám 33 rokov, som ženatý a mám 2 deti.

Rozhodol som sa kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodu, že som v Senci vyrastal, študoval a momentálne tu aj pracujem.

Senec je “našim mestom” a ja sa budem snažiť priniesť nové moderné nápady pre jeho správny rozvoj.

18  

PhDr. Mókoš Tomáš

 

903 01 tomáš small box


V nadchádzajúcich komunálnych voľbách 10. Novembra 2018 to bude prvýkrát čo sa budem uchádzať o hlasy voličov mesta Senec. Som ženatý mám 2 deti a v Senci žijem už 44 rokov.

Od šiestich rokov som navštevoval ZŠ J.G. Tajovského v Senci, ktorá ma naučila disciplíne, zodpovednosti a rozhodnosti. Vysokoškolské štúdium som ukončil na UK Fakulte Manažmentu v Bratislave.

21  

Pauer Richard

 

903 01 rišo small box


Volám sa Richard Pauer, mám 40 rokov a v Senci som prežil celý svoj doterajší život. Keďže mám Senec rád a páči sa mi tu, chcem tu žiť aj naďalej a aktívnejšie sa podieľať na (napredovaní) progrese mesta.

Od roku 2004, kedy som ukončil vysokoškolské štúdium na STU FA, pracujem v odbore ako architekt.

Som ženatý a máme dve deti.

40  

Varga Matej

 

903 01 matej small box


Volám sa Matej Varga a som mladý 27 ročný pracovitý Senčan. V Senci žijem celý život a nadobudol som tu aj základy svojho vzdelania. Navštevoval som miestnu materskú školu, neskôr ZŠ J.G. Tajovského a maturoval som na gymnáziu Antona Bernoláka. Následne som v Bratislave absolvoval vysokú školu so študijným programom zameraným na podnikový manažment. Organizácia, riadenie a tímová práca mi teda nie sú cudzie.

Už popri štúdiu som pomáhal v rodinnej firme, ktorá pôsobila od 90.tych rokov v Senci v oblasti nehnuteľností. Pri práci v nej som získal množstvo cenných skúseností a poznatkov ako v legislatívnej, tak aj v praktickej sfére a pri každom projekte som sa poučil, ako ten ďalší spraviť lepšie.

Program

  • doprava a parkovanie (obchvat a okružné križovatky, dostatok parkovísk), ale nie na úkor zelene, návrh príprava a budovanie cyklotrás
  • zabezpečiť projekt dlhodobej vízie pre investície a rozvoj mesta (stop živelnosti) – diskusia s verejnosťou
  • zabezpečiť prijatie nového územného plánu pre zdravý rozvoj mesta (prijať potrebné regulatívy a podmienky)
  • protipovodňové opatrenia a ochrana majetku (retenčné nádrže a výstavba dažďovej kanalizácie) / opatrenia proti extrémom počasia (viac zelene)
  • zabezpečiť systémové riešenie pre rozvoj jednotlivých oblastí mesta (aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre)
  • výsadba a údržba zelene (tráva nestačí, zamedzenie prašnosti)
  • cestovný ruch – koncepcia rozvoja Slnečných jazier (moderná rekreačná a športová zóna pri jazerách)

Kontaktujte 90301

Napíšte nám - info@90301.sk
#Myz90301 sa snažíme prichádzať s dobrými, ale hlavne ľahko realizovateľnými myšlienkami, ktoré zlepšia alebo spríjemnia život každému obyvateľovi NÁŠHO mesta. To, že či sa budú dať aj zrealizovať, záleží na zložení budúceho mestského zastupiteľstva. Veríme, že po úspešných voľbách v ňom budeme spoločne presadzovať zmeny v prospech občanov mesta. Nie sme žiadne občianske združenie, sme len dobrý team mladých Senčanov s rovnakou víziou... Lebo MY SME „MESTO SENEC POZITÍV“ ! 🙂