Team Member

18

. PhDr. Mókoš Tomáš


V nadchádzajúcich komunálnych voľbách 10. Novembra 2018 to bude prvýkrát čo sa budem uchádzať o hlasy voličov mesta Senec. Som ženatý mám 2 deti a v Senci žijem už 44 rokov.

Od šiestich rokov som navštevoval ZŠ J.G. Tajovského v Senci, ktorá ma naučila disciplíne, zodpovednosti a rozhodnosti. Vysokoškolské štúdium som ukončil na UK Fakulte Manažmentu v Bratislave.

Súčasťou môjho každodenného života je šport, ktorému sa aktívne venujem a prostredníctvom ktorého mi je umožnené reprezentovať naše mesto nielen na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Od roku 2006 som medzinárodný futbalový rozhodca. Civilným povolaním som projektový manažér a pracujem v oblasti cestovného ruchu a jeho rozvoja na Slovensku.

Dlhodobo sa zaujímam o dianie v meste ako aj veci verejné a od decembra 2017 som členom komisie športu.

Nie som členom žiadnej politickej strany, kandidujem za nezávislého poslanca s primárnym zameraním na šport, cestovný ruch, rešpektovaním menšinových skupín / národností a prívlastkom, že mesto Senec nie je mestom iba istej skupiny občanov, ale je mestom všetkých občanov žijúcich na území mesta Senec.