9

. Feranc Peter


Volám sa Peter Feranc a mám 28 rokov. Som milujúci otec, cieľavedomý podnikateľ a zodpovedný človek, ktorý má fantáziu, nápady a odhodlanie ich realizovať.
Nakoľko mi na meste v ktorom žijeme záleží, rozhodol som sa, že v komunálnych voľbách, ktoré nás čakajú v novembri, sa budem uchádzať o Vaše hlasy ako kandidát na poslanca MsZ mesta Senec.

Som názoru, že mestské zastupiteľstvo by malo byť tvorené z poslancov každej vekovej kategórie, pretože na riešenia sa treba pozerať zo všetkých strán. Rád by som sa podelil o svoje vedomosti, skúsenosti a zdravý úsudok.

Dôvera zaväzuje. Ak získam tú Vašu, mojím sľubom je zodpovednosť. Mojim cieľom  je bezpečnejší Senec vďaka auditu a komplexnej rekonštrukcii kamerového systému s nepretržitým monitoringom a zabezpečených stojísk na bicykle. Chcem sa sústrediť taktiež na elektronickú, jednoduchšiu a rýchlu komunikáciu medzi občanom a mestom. Pokúsim sa zaviesť jedinečný informačný systém, aby sa informácie o dianí v meste, odstávkach či výstrahách dostali, občanovi rýchlo, presne a adresne.